Hướng dẫn đăng ký lại khai sinh khi không có ngày tháng sinh

Luật Hộ tịch và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành chưa quy định cụ thể thủ tục đăng ký lại khai sinh khi không xác định được ngày tháng sinh.

Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Thông tư  15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch không quy định cụ thể việc đăng ký lại khai sinh khi không xác định được thông tin ngày, tháng sinh, do đó đã gây không ít khó khăn cho cán bộ Tư pháp – hộ tịch trong quá trình thực hiện.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, ngày 25/4/2016, Cục Hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực đã ban hành Công văn số 709/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, theo đó:

Cấp lại bản chính giấy khai sinh khi bị mất
Cấp lại bản chính giấy khai sinh khi bị mất

Trường hợp đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ mà trong giấy tờ đó không thể hiện ngày, tháng sinh thì vận dụng Khoản 4 Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ_CP của Chính phủ và Khoản 2 Điều 22 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ để xác định lại ngày, tháng sinh khi đăng ký lại khai sinh, cụ thể: Khi không xác định được ngày sinh thì lấy ngày đầu tiên của tháng sinh; nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh.

Trường hợp Giấy khai sinh không có ngày tháng sinh thì cũng áp dụng quy định trên để xác định.

XEM TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

Xem 47 công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực tại đây

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *