Tỉnh Quảng Nam chính thức cho phép UBND xã, phường chứng thực giao dịch liên quan đất đai

Sau 7 năm, kể từ năm 2009 theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh không cho phép UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh thực hiện chứng thực các giao dịch về thực hiện quyền của người sử dụng đất thì đến nay theo Thông báo kết luận số 276 /TB-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng tại buổi làm việc với Sở Tư pháp. Theo đó, UBND tỉnh: Giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh (hoặc bãi bỏ) các văn bản chuyển giao thẩm quyền chứng thực để phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, bảo đảm người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Nguyễn Trần Bảo Nguyên

    Luật đất đai có hiệu lực từ 1/7/2014 kế đó là thông báo số 347 của thủ tướng chính phủ ngày 27/08/2014 kế đó là công văn số 4591 ngày 22/10/2014 của bộ tài nguyên môi trường kế đó là nghị định 23 và cuối cùng là 02 công văn số 3050 và công văn số 3851 của phó thủ tướng Hoàng TRung Hải tất cả các văn bản nêu trên đều yêu cầu bộ tư pháp hướng dẫn địa phương để người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực đúng theo luật đất đai năm 2013 là cho người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến đất đai và thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo bộ tư pháp phối hợp với bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn cho địa phương tránh trường hợp bắt buộc người dân đến tổ chức hành nghề công chứng để chứng nhận hợp đồng , giao dịch nhưng chỉ có bộ tài nguyên ra văn bản số 4591 đúng theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhưng UBND tỉnh vẫn không bãi bỏ quyết định chuyển giao mà dựa vào văn bản của bộ tư pháp để ra công văn số 2639 ngày 16/07/2015 yêu cầu sở tư pháp tham mưu theo hướng vẫn giữ nguyên việc chuyển giao không đặt vấn đề chuyển giao lại cho cấp xã điều này đã gây không ít khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, không biết đến bao giờ người dân mới hết khổ do văn bản của địa phương to hơn văn bản của trung ương như bạn đã có bài viết UBND tỉnh long an vẫn vì công chứng mà quên đi cái khó của người dân.

    • Nguyễn Quốc Sử

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết, chắc chắn trong thời gian tới các địa phương phải sửa đổi cho phù hợp với luật Đất đai thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *