Tag Archives: hôn nhân thực tế

Hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân đối với đương sự có hôn nhân thực tế

Hướng dẫn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế

Tình huống xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế: Chị A chuyển khẩu đến AP, thành phố TK từ năm 2013 (trước đây đã chuyển nhiều nơi) Chị A sống chung với anh B từ năm 1986 đến năm 2008 thì không sống chung nữa.Trong quá trình sống chung chị A và anh B có 3 …

Read More »