Trang chủ / Tag Archives: Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Tag Archives: Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Từ 25/4/2019: Sửa quy định về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Quy định thực phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ngày 05/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực thi hành 25/4/2019. Theo đó, sửa đổi thẩm quyền đăng ký …

Read More »