Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng khối Đảng tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị  – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2022, gồm 323 câu theo đề cương của tỉnh Thái Nguyên.

Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng khối Đảng tỉnh Thái Nguyên năm 2022
Tài liệu thi nâng ngạch, thăng hạng khối Đảng tỉnh Thái Nguyên năm 2022
STTCâu hỏiPhương án APhương án BPhương án CPhương án D
1Theo Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung), chức năng nào không phải của Chính phủ?Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.
2Theo quy định hiện hành, Quốc hội bao gồm những chức năng nào?Chức năng lập hiến, lập pháp.Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.Chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.Cả 3 phương án đã nêu.
3Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do: Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồngTrật tự an toàn xã hội, vì sức khỏe cộng đồngLợi ích quốc gia, đạo đức xã hộiQuốc phòng, an ninh quốc gia
4Theo Hiến pháp năm 2013, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được:Nhà nước bảo vệNhà nước, Công đoàn bảo vệCông đoàn bảo vệNhà nước, Mặt trận tổ quốc và Công đoàn bảo vệ
5Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:Nhà nước, xã hội và gia đìnhHội Liên hiệp phụ nữHội Liên hiệp phụ nữ và Ủy  ban chăm sóc bảo vệ trẻ emNhà nước và nhà trường
6Theo Hiến pháp năm 2013, nền kinh tế Việt Nam là: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạoNền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạoNền kinh tế thị trường định hướng XHCNNền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có sự quản lý của nhà nước
45Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự soi, tự sửa; kỷ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong đảng.Tập trung dân chủ; dám nghĩ, dám làm; tự soi, tự sửa; kỷ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong đảng.Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong đảng.Tập trung dân chủ; dám làm, dám chịu; tự soi, tự sửa; nói đi đôi với làm; đoàn kết thống nhất trong đảng.
46Phương châm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là gì?Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Hành động.Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Hội nhập.Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Dân chủ – Kỷ cương.
47Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII về văn hóa là gì?Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.Có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.Cả 3 phương án đã nêu.
48Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương phải được ít nhất bao nhiêu tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tán thành mới được ban hành?Ít nhất 2/3 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tán thành.Ít nhất 3/4 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tán thành.Ít nhất 1/2 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tán thành.Ít nhất 1/3 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tán thành.
63Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.Nêu ý kiến khác nhau trong các cuộc hội thảo khoa học, cuộc họp, hội nghị, được các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền tổ chức hoặc cho phép tổ chức theo quy định.Sử dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.Để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.
64Tổ chức Đảng nào dưới đây không được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy?Cấp Trung ương.Cấp tỉnh.Cấp huyện.Cấp xã.
65Trường hợp nào sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?Ở xã, phường, thị trấn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên lập tổ chức cơ sở đảng.Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ 30 đảng viên.Tổ chức cơ sở đảng dưới 30 đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc.Tổ chức cơ sở đảng có từ 30 đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị  – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2022, gồm 323 câu theo đề cương của tỉnh Thái Nguyên.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *