Bộ câu hỏi ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung (302 câu) và tin học (120 câu) ôn thi công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2020 theo Thông báo 188/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Kon Tum về việc tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum năm 2020.

1. Bộ tài liệu kiến thức chung được biên soạn theo mục VII của Thông báo 188/TB-UBND, cụ thể các nội dung như sau:

Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020

– Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

2. Bộ tài liệu trắc nghiệm thi tin học: Những kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nghiệp vụ chuyên môn gồm 120 câu hỏi và đáp án.

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung (302 câu hỏi và đáp án) và tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn ôn thi công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *