Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 18/6 đến – 24/6/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp,biên soạn giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 18-24/6/2018 như quy định về phòng chống thiên tai, tăng lương hưu, chương trình sách giáo khoa…

  1. Đến 2025, 100% hộ dân ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở an toàn

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ nhận định thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng (ước tính thiệt hại hàng năm từ 1,0 ÷ 1,5% GDP). Chính phủ đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.
Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.

– 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn;

– Giảm 30% thiệt hại về người do thiên tai so với giai đoạn 2015 – 2020;

– 100% chính quyền các cấp, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai;

– 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tại thường xuyên xảy ra…

Theo đó, giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên cần thực hiện: Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; Phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trong nhà trường, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

  1. Từ 1/7 lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%

Chính phủ  vừa ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, từ thời điểm 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng sau:

Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu;

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

– Quân nhân, Công an đang hưởng trợ cấp hàng tháng

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

  1. Điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, theo đó thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.

– Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, còn phải có đường ống vận chuyển khí và trậm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ngoài 3 điều kiện nêu trên còn phải trạm cấp LNG và trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

  1. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

Ngày 18/06/2018,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.

Đồng thời, Thông tư sửa đổi quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có thêm tối thiểu các nội dung sau:

– Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…;

– Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/08/2018.

  1. Thủ tướng chỉ thị tăng cường chống buôn lậu hàng dược phẩm, mỹ phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương, các lực lượng chức năng phải quán triệt sâu sắc và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là nhóm hàng liên quan đến chăm sóc, nâng cao sức khỏe con người, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài; phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp và kiên quyết đấu tranh từng bước đẩy lùi tệ nạn này.

  1. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 18/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 16/CT-TTgvề việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn; phát triển các khóa, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm; đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên chủ động phối hợp với các địa phương để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

II/ VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

  1. Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 19/6/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Quy chế này hướng dẫn việc công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính; vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra quyết định còn quy định cụ thể:

– Mục đích, yêu cầu, điều kiện, phạm vi công bố thủ tục hành chính và quy trình xây dựng, ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Yêu cầu, cách thức trong việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở sơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

– Quy trình rà soát thủ tục hành chính.

– Vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

– Chế độ thông tin báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *