Tổng hợp các văn bản được ban hành Từ ngày 07/3 đến 12/3/2016

Một số văn bản mới ban hành như: Quy định tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chương trình chống mại dâm…

  1. Tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 08/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, lấy tháng 06 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc tổ chức Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình
tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình
  1. Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/03/2016, nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn sự gia tăng tiến tới giảm thiểu tệ nạn mại dâm; giảm tác hại của tệ nạn nàyđối với đời sống cộng đồng và đối với chính người hoạt động mại dâm; hỗ trợ người hoạt động mại dâm hòa nhập cộng đồng…

Theo đó, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được Chương trình đề ra là đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế – xã hội tại địa bàn cơ sở; cụ thể như: Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn… nhằm tạo cơ hội cho họ lựa chọn công việc phù hợp. Bên cạnh đó, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm…

Thực trạng mại dâm ở Việt Nam
Thực trạng mại dâm ở Việt Nam

Mục tiêu đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và duy trì thường xuyên; 20 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm; 10% tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế – xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng chống HIV/AIDS…

  1. Quy chế thi THPT quốc gia 2016: Sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới

Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Theo đó các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức các cụm thi:

– Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) và với trường ĐH, CĐ khác tổ chức (sau đây gọi là cụm thi ĐH);

– Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT do sở GDĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH, CĐ tổ chức (sau đây gọi là cụm thi tốt nghiệp).

Các Cán bộ chấm thi phải là người đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Những giảng viên, giáo viên đang trong thời kỳ tập sự và thành viên Ban Thư ký, Ban làm phách của Hội đồng thi không được chấm thi. Điểm thi sẽ được quy đổi từ máy tính sang thang điểm 10 và làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Ngoài ra, Thông tư 02/2016 sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 36 về cộng điểm ưu tiên học nghề đối với học sinh giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề do sở GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành Giáo dục cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề theo bậc:

– Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;

– Loại khá: cộng 1,5 điểm;

– Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Thông tư 02/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2016.

  1. Văn bản địa phương

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật thành phố Tam Kỳ

Ngày 08/3/2016, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật thành phố Tam Kỳ. Theo đó:

Tổ tư vấn pháp luật thành phố do UBND thành phố Tam Kỳ thành lập gồm Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng phòng Tư pháp thành phố, Trưởng phòng TN&MT thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban đơn vị: Công an, Ban QL các DAĐT&XD, phòng QLĐT, Đội QTĐT, phòng TC-KH, phòng LĐ-TB&XH, phòng Nội vụ, Trung tâm PT các Khu cụm CN-TM&DV và Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo các cơ quan:  Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố và Chi nhánh Trung tâm PTQĐ Tam Kỳ, Chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất Tam Kỳ được mời tham gia làm thành viên.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn pháp luật cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giải quyết các vụ việc trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; quản lý xây dựng; quản lý trật tự đô thị; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác có tính chất phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau khi có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Ngoài ra, Tổ tư vấn có thể tư vấn giúp cho các phòng, ban, đơn vị khi được yêu cầu. Việc tư vấn này chỉ được thực hiện ngoài giờ hành chính; kinh phí phục vụ do cơ quan, đơn vị có nhu cầu cần tư vấn chi trả theo quy định.

Tổng hợp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *