Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 09/4 đến 15/4/2018

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018.

 1.     Quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

          Ngày 09/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa (Sở GDHH) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

          Theo đó, Sở GDHH được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên;
– Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong mua bán qua Sở GDHH, cụ thể:
+ Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn sẵn sàng khi hệ thống chính gặp sự cố;
+ Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố;
+ Phần mềm ứng dụng phải tuân thủ các yêu cầu về sở hữu trí tuệ;
+ Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu 05 năm;
+ Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng (nếu có).
– Điều lệ hoạt động không trái với quy định của Nghị định này.

  1. Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo

Đây là điểm nổi bật tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Theo đó, để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội do hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo
Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo

– Chỉ đạo các Sở, ngành trực thuộc tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là:
+ Hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo.
+ Mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
– Tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan đến việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo.

  1. Bãi bỏ Quyết định sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất

          Ngày 1-/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 387/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 2621) về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

          Quyết định 387/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/4/2018). Đối với các hợp đồng tín dụng do các ngân hàng đã ký với khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi tại Quyết định 2621 trước ngày 10/4/2018 thì tiếp tục được thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng theo cơ chế ưu đãi tại Quyết định 2621.

          Ngân sách nhà nước bố trí cấp bù cho các ngân hàng để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết cho đến khi hợp đồng được tất toán. Quy trình thực hiện cấp bù tiếp tục được áp dụng theo Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính.

        4. Quy địnhmới  về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng CQNN

          Bộ Nội vụ vừa  ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

          Theo đó, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

– Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);
– Cơ quan nhà nước (CQNN);
– Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL);
– Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
– Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.
Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:
– Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập;
– Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. 

5.     Tỉnh Quảng Nam quy định hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật

          UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 1210/QĐ-UBND Ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

1.     Đối tượng được hỗ trợ gồm:

          Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh.

          2. Điều kiện ngân sách nhà nước hỗ trợ

          2.1. Đối với động vật trên cạn

          Chủ vật nuôi đã thực hiện phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm bằng vắc xin theo quy định (phải có hồ sơ chứng nhận tiêm phòng) hoặc gia súc, gia cầm mà chủ vật nuôi mà chủ vật nuôi có ký hợp đồng thực hiện dịch vụ thú y trọn gói. Đối với gia súc, gia cầm từ tỉnh khác vào địa phương để chăn nuôi phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển còn trong thời gian nuôi cách ly (không quá 21 ngày), nếu quá 21 ngày phải có giấy chứng nhận tiêm phòng chứng nhận gia súc, gia cầm đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ huyện khác trên địa bàn tỉnh thì cong giống phải khỏe mạnh, có giấy chứng nhận tiêm phòng chứng nhận gia súc, gia cầm đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ, phải có biên bản kiểm tra, giám sát nhập con giống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào địa bàn huyện.

hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Namhỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          2.2. Đối với động vật thủy sản

          Cơ sở nuôi phải nằm trong quy hoạch của tỉnh hoặc địa phương. Chủ cơ sở nuôi chấp hành nghiêm túc các quy định lịch thời vụ, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chủ cơ sở nuôi phải có hồ sơ kê khai ban đầu. Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo khỏe mạnh; khi nhập từ tỉnh khác vào địa phương để nuôi phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển.

          3. Nguyên tắc ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh trong khoảng thời gian kể từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền; hoặc ngay từ khi có động vật mắc bệnh cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để hạn chế lây lan (chưa đủ kiều kiện công bố dịch) đến khi kết thúc ổ dịch; hoặc từ khi có văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy cơ cao xảy ra dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến khi có thông báo tình hình dịch bệnh ổn định.

          4. Một số mức hỗ trợ

          Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi, chủ cơ sở nuôi như sau:

  • Đối với gia súc, gia cầm

          Hỗ trợ 38.000đ/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000đ/kg hơi đối với dê, trâu, bò, cừu, hươu, nai; 35.000đ/con gia cầm (gà, vịt, ngang, ngỗng) trên 30 ngày tuổi; 15.000đ/con gia cầm (gà, vịt, ngang, ngỗng) từ 14-30 ngày tuổi.

          Hỗ trợ 7000đ/con chim cút trên 28 ngày tuổi; Hỗ trợ 4000đ/con chim cút dưới 28 ngày tuổi.

  • Đối với thủy sản

          Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000đ đến 6000.000đ/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ từ 2.100.000đ đến 4000.000đ/ha.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *