Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/6 đến 02/7/2017

 1. Ngày 27/6/2017 Bộ y tế ban hành Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khám chữa bệnh BHYT liên quan đến thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Theo đó, khi các trường đại học y mời các bác sĩ của bệnh viện công lập về giảng dạy và có tham gia KCB tại bệnh viện thuộc trường thì:

– Bệnh viện thuộc trường phải thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề cho các giảng viên này theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP .

– Việc đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia KCB nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/7/2017.

Ngoài ra, các cơ sở KCB được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01/7/2016 và không đúng với hình thức tổ chức theo Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì:

Mức chi trả bảo hiểm khi khám trái tuyến
KHám chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở nói trên; đồng thời

– Sở Y tế phải thẩm định để cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ sở này theo đúng quy định trước ngày 30/8/2017.

2. Hơn 300 nghìn tỷ tái cơ cấu nông nghiệp trong 4 năm tới

Ngày 28/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, Theo đó, chương trình được thực hiện với tổng mức vốn thực hiện 306.660 tỷ đồng từ năm 2016 đến hết năm 2020 với 3 nhiệm vụ chính là: hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ ổn định đời sống dân cư.

Mục tiêu chung của chương trình là hỗ trợ ngành trồng trọt và chăn nuôi thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành trồng trọt từ 2,5 – 3%, chăn nuôi từ 4 – 5%; chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư nông thôn.

3. Vừa qua, TANDTC ban hành Quyết định 120/QĐ-TANDTC về quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân (TAND).

Người giữ chức danh tư pháp trong TAND (Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa) nếu có hành vi vi phạm có thể bị xử lý trách nhiệm bằng các hình thức sau:

– Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị;

– Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Bố trí làm công việc khác;

– Chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán;

– Không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán.

Người bị xử lý trách nhiệm với hình thức kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị không được xem xét, đề nghị người có thẩm quyền khen tặng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên khi kết thúc năm công tác.

Thời hạn xử lý trách nhiệm tối đa là 30 ngày, trong trường hợp có liên quan đến nhiều người, tình tiết phức tạp hoặc cần thời gian kiểm tra, xác minh làm rõ thì có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 60 ngày.

4. Triển khai thực hiện cấp số định danh cá nhân trong năm 2017

Đây là nội dung nổi bật trong Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896.

Theo đó, việc triển khai cấp số định danh cá nhân trong năm 2017 được tiến hành như sau:

Thẻ định danh cá nhân
Thẻ định danh cá nhân

– Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân, trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND các địa phương triển khai cấp Căn cước công dân.

– Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước.

5. Hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX có thêm chức năng bảo lãnh tín dụng và việc bảo lãnh sẽ được áp dụng cho các HTX, liên hiệp HTX khi:

– Các HTX, liên hiệp HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có vay vốn trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.

– Có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn.

– Dự án vay vốn đã được Quỹ thẩm định và đánh giá có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

– Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

– Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, liên hiệp HTX là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

6. Ngày 20/6/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Bộ Y tế có nhiệm vụ ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả; và theo như dự thảo được Bộ công bố thì gói này gồm các dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT.

Ngoài ra, Bộ này còn có một số chức năng, nhiệm vụ sau:

– Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động;

– Đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người;

– Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2017 và thay thế Nghị định63/2012/NĐ-CP .

trangtinphapluat.com tổng hợp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *