Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 29/4 đến – 05/5/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản quan trọng được ban hành từ 29/4 đến 05/5/2019 như: Quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên thành tích cao, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật, quy định quản lý di tích trên địa bàn tình Quảng Nam…

Bản tin pháp luật tuần
Bản tin pháp luật tuần

1.Vận động viên hoàn thành nhiệm vụ thi đấu giải quốc tế được tuyển thẳng ĐH, CĐ

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/4/2019 hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao., có hiệu lực 14/6/2019.

Theo đó, trường hợp vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu các các giải thể thao khu vực, quốc tế như: Olympic Games, Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, ASIAD, SEA Games, Giải vô địch Đông Nam Á… được tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ chuyên ngành thể dục thể thao hoặc cử tham gia các khóa đào tạo huấn luyện viên…

Quy chế thi Trung học phổ thông
Các trường hợp được tuyển thẳng vào Đại học

Đối với vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế được xét đặc cách thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian tập huấn hoặc thi đấu.

(Xem các trường hợp được tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng)

2.Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật (giai đoạn 2019-2021)

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định  417/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”.

Quyết định số 417/QĐ-TTg Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021"
Quyết định số 417/QĐ-TTg Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử  nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

3. Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/5/2019.

Theo đó, quản lý hiện vật thuộc di tích được quy định như sau:

– Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo kiểm kê hiện vật thuộc di tích đã được xếp hạng và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 11. 2.

– Tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích không tự ý di dời, tu bổ, làm thay đổi màu sắc, kiểu dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tiếp nhận, đưa thêm hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về văn hóa.

Quyết định cũng quy định Quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích như sau:

–  Lễ hội tổ chức tại di tích phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và các văn bản quy định khác có liên quan của Trung ương và của tỉnh.

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với tính chất, đặc điểm lịch sử của di tích, thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế – xã hội của địa phương nơi có di tích. Nội dung hoạt động lễ hội và các dịch vụ liên quan đến di tích phải được đăng ký với cơ quan trực tiếp quản lý di tích.

– Hoạt động tại di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng, xuyên tạc các giá trị di tích.

– Hoạt động dịch vụ tại di tích phải được bố trí ở vị trí thích hợp, đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan môi trường của di tích, an ninh và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gắn với di tích.

– Tập thể, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, ngăn ngừa các hành vi làm xâm hại đến di tích, di vật; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích xanh – sạch – đẹp; đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.

– Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích

4. Quảng Nam công bố 142 thủ tục hành chính mới trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1291/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Xem Tổng hợp các biểu mẫu trong giải quyết Thủ tục hành chính)

Theo đó, công bố 142 Thủ tục hành chính, cụ thể: cấp tỉnh 123 Thủ tục hành chính, cấp huyện 15 Thủ tục hành chính, cấp xã 04 Thủ tục hành chính.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *