Slide bài giảng tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực  từ ngày 01/7/2020 trừ  các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Slide bài giảng  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Để kịp thời tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, trangtinphapluat.com biên soạn slide bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 dưới dạng powerpoint.

Slide bài giảng tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Slide bài giảng tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tài liệu tham khảo để biên soạn gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, hồ sơ dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật bảo vệ bí mật nhà nước của một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản…Các văn bản Luật có liên quan như Luật An toàn thông tin mạng, Luật Tiếp cận thông, Luật Lưu trữ, Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bí mật nhà nước, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về các tội liên quan đến bí mật nhà nước…

(Xem toàn văn những điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước)

Bố cục bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Bố cục bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được chia làm 2 phần

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ở phần này sẽ tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập qua hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

Làm rõ việc ban hành Luật nhằm phù hợp với quy định quyền con người của Hiến pháp năm 2018…Tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Trong khi đó, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân chỉ mới được quy định ở văn bản pháp lý cao nhất là Pháp lệnh. Vì vậy, việc ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự được thuận lợi, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo quy định của Hiến pháp

(So sánh Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước)

Phần 2. Nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Phần này sẽ giới thiệu những nội dung chính của Luật Bảo vệ BMNN, so sánh những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh, đồng thời đối chiếu, so sánh với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản…

(Xem quy định mới về sao tài liệu mật)

Xem video bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quy định về hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến việc lộ, lọt bí mật nhà nước.

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật tại đây

Quyết định 21/2019/QĐ-TTgDanh mục bí mật nhà nước độ TỐI MẬT của ngành Thông tin – truyền thông năm 2019

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *