Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020.

Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu cũng như ôn tập thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Dưới đây là một số câu hỏi tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội 2014 được sửa đổi bổ sung năm 2020:

Câu 1.  Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a) Chính phủ   b) Quốc hội     c) Bộ Chính trị    d) Ban Bí thư

Đáp án B

Câu 2.  Quốc hội thực hiện quyền  nào dưới đây?

a) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với hoạt động của Nhà nước.

b) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

c) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội

Câu 3. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ khi nào?

a) Kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

b) Kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá đó.

c) Kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá sau.

Đáp án A

Câu 4. Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?

a) 30 ngày    b) 60 ngày     c) 90 ngày    d)120 ngày

Đáp án B

Câu 5. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

a) một phần ba            b) hai phần ba             c) một phần hai

Đáp án  B

Câu 6. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh?

a) 06 tháng           b) 12 tháng     c) 18 tháng      d) 24 tháng

Đáp án B

Câu 7. Quốc hội làm việc theo nguyên tắc nào dưới đây?

a) chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

b) chế độ tập thể và quyết định theo đa số

c) kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể Quốc hội với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân Chủ tịch Quốc hội

Đáp án A

Câu 8.  Quốc hội họp bất thường trong trường hợp nào?

a) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

b) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

c) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

Đáp án B

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 gồm 33 câu.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. Nguyên Thị DUyên

    mình chuyển khoản rồi giờ làm sao tải tài liệu ạ

  2. Huỳnh Thanh Tuấn

    Em đã chuyển khoản qua sms rồi ạ nhưng em vẫn không tải được tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *