12 văn bản luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 12 văn bản Luật được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 3 thông qua và sẽ có hiệu lực từ năm 2018: 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
STTTên văn bản LuậtGhi chú
1Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Với tỷ lệ 410/442 đại biểu Quốc hội phiếu tán thànhThông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
2Luật Quản lý ngoại thương 2017

Với 88,19% số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
3Luật Đường sắt 2017Với 397/403 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 80.86% tổng số ĐBQH)Thông qua vào ngày 16/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.
4Luật Chuyển giao công nghệ 2017Kết quả biểu quyết là 93,28% số ĐBQH tán thành.Thông qua vào ngày 19/6/2017 và có hiệu lực 01/7/2018
5Luật Thủy lợi 2017Với 457/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội.Thông qua vào ngày 19/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018
6Luật Du lịch 2017Với 438 phiếu tán thành, chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội.Thông qua ngày 19/6/2017 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
7Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017Với 92,46% ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành.

(Xem slide bài giảng Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

Thông qua ngày 20/6/2017 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
8Luật Trợ giúp pháp lý 2017Với 458/458 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 93,28% tổng số đại biểu Quốc hội.Thông qua vào ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
9Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017Với 434 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm tỷ lệ 88,39%

(Xem slide bài giảng Bộ luật HÌnh sự)

Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2018Xem bài viết so sánh bộ luật hình sự 2015 với Bộ luật hình sự 1999)
10Luật Cảnh vệ 2017Với 455 phiếu tán thành, chiếm 92,67% tổng số đại biểu Quốc hội.Thông qua vào ngày 20/6/2017 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018
11 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017Với 457/462 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội.Thông qua vào ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
12Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017Với 460/466 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt 93,69%Thông qua vào ngày 21/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *