Slide bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực 01/7/2018. Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.
Slide được soạn dưới dạng powerpoint, hình ảnh sinh động, thiết kế đẹp, nội dung phong phú, thuận lợi trong quá trình học tập và báo cáo.

Slide được chia làm 2 phần

Phần 1: Khái quát chung về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Slide bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017
Slide bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017

Hạn chế của Luật TNBTNN năm 2009: Quyền lợi của người bị thiệt hại không đảm bảo kịp thời. Người dân chưa nhận thức đầy đủ Luật TNBTNN.

Trách nhiệm hoàn trả của CBCC còn thấp, chưa đủ tính răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật…

Phần 2: Những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Người thi hành công vụ:  là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.

Xem slide bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Cán bộ hợp đồng có phải là người thi hành công vụ?

Ai quyền yêu cầu bồi thường:  người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại…

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải bài giảng.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *