Mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững đến năm 2020

Ngày 22/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1434/QĐ-TTg  Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020, theo đó:

Mục tiêu phát triển Ngành thủy sản

Mục tiêu tổng quát

Là khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển Ngành thủy sản, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái, từng bước nâng thu nhập và mức sống của ngư dân và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của tổ quốc.

Đề án phát triển Thủy sản,giai đoạn 2016-2020

Mục tiêu cụ thể

phấn đấu đến năm 2020 của chương trình là:

– Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%

– Tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn

(Phạt tiền đến 50 triệu đồng với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản)

– Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ 8 đến 9 tỷ USD

– Chủ động sản xuất trong nước 100% giống các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực; 100% giống tôm sú, tôm chân trắng, cá tra là giống sạch bệnh

– 100% diện tịch nuôi tập trung thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực đạt chứng nhận VietGap hoặc chứng nhận tương đương

– Công suất cảng cá tăng thêm khoảng 350 ngàn tấn hàng qua cảng/năm, công suất neo đậu tăng thêm khoảng 15000 tàu

– Tàu cá khai thác vùng khơi được cung cấp bản tin dự báo ngư trường

– Bảo đảm hoạt động của lực lượng kiểm ngư  thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật về thủy sản.

Tổng vốn để thực hiện chương trình 49.248 tỷ đồng

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *