Ai cấp huyện có thẩm quyền đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nhiều bạn đọc hỏi trangtinphapluat.com: Tòa án nhân dân cấp huyện hay Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Thẩm quyền đưa người đi cai nghiện

Theo Khoản 2 Điều 28 Luật Phòng chống ma túy năm 2000  thì: Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.

Tuy nhiên theo Khoản 2 ĐIều 105 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì: Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

.Như vậy, theo Luật Phòng chống ma túy thì thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Chủ tịch UBND huyện cò theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. Vậy, trường hợp này áp dụng thẩm quyền sao cho đúng?

Áp dụng văn bản ban hành sau

Theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở vềtrước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cả 02 luật đều do Quốc hội ban hành, cùng điều chỉnh về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuy nhiên do Luật Xử lý vi phạm hành chính được hành sau nên sẽ áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính để xác định thẩm quyền, do đó trong trường hợp này thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là của Tòa án nhân dân cấp huyện chứ không phải Chủ tịchUBND cấp huyện.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *