Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 và BLDS 2005 (phần 1)

Bộ luật dân sự 2015 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017, so với BLDS 2005 thì BLDS 2015 có rất nhiều điểm mới, tiến bộ, để bạn đọc tiện theo dõi, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu lượt bài viết về những điểm khác nhau giữa 2 bộ luật này.

  1. Về bố cục văn bản

– BLDS 2015 có 6 phần, 689 điều, giảm 1 phần và 88 điều so với BLDS 2005.

– Tên gọi các phần cũng có sự thay đổi, BLDS 2005 quy định phần riêng về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, BLDS 2015 đưa nội dung các quy định về sở hữu trí tuệ vào các quy định về quyền sở hữu.

  1. Về phần thứ nhất: Những quy định chung

– Về phạm vi điều chỉnh:

 BLDS 2015 bỏ quy định nhiệm vụ được quy định trong BLDS 2005, chỉ giữ lại phạm vi điều chỉnh và quy định cụ thể hơn, làm nổi bật được quan hệ dân sự phải hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. BLDS 2015 chỉ quy định 2 đối tượng điều chỉnh đó là cá nhân và pháp nhân, bỏ chủ thể khác được quy định trong BLDS 2005, đồng thời không liệt kê các mối quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình…như trong BLDS 2005 mà chỉ quy định chung là quan hệ dân sự. Việc quy định chung như thế sẽ bao quát và không bỏ sót đối tượng điều chỉnh khi có các vấn đề mới phát sinh.

So sánh Bộ luật dân sự 2015 với BLDS 2005
So sánh Bộ luật dân sự 2015 với BLDS 2005
  • Về nguyên tắc áp dụng:

+ BLDS 2015 quy định cụ thể BLDS là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự, trường hợp quy định trái với nguyên tắc BLDS thì áp dụng BLDS. Đây là những quy định mới so với BLDS 2005.

– Về áp dụng tập quán: BLDS 2015 định nghĩa cụ thể thế nào là tập quán. Việc áp dụng tập quán không được trái với nguyên tắc của BLDS. Ngoài tập quán và tương tự pháp luật thì BLDS 2015 còn bổ sung thêm nguyên tắc áp dụng án lệ và lẽ công bằng trong trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật.  Quy định này sẽ khắc phục được tình trạng dân khởi kiện yêu cầu nhưng vì không có luật, không có phong tục, tập quán, tương tự pháp luật nên Tòa án từ chối, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Như vậy, từ 01/01/2017 trở đi thì Tòa án sẽ giải quyết tất cả các yêu cầu của người dân, bất kể quan hệ dân sự đó được luật điều chỉnh hay chưa.

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 và BLDS 2005 (phần 2)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *