Con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan nhà nước dùng để làm gì?

Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử, có hiệu lực 01/7/2019.

Con dấu hết giá trị sử dụng

Con dấu hết giá trị sử dụng là con dấu ướt của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại khi cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ.

Con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử:

Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
Con dấu hết giá trị sử dụng trong trường hợp nào?

– Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội.

– Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Tổng hợp các quy định về đóng dấu văn bản và những vưỡng mắc)

– Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng cục (Trừ Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng.

– Văn phòng Chủ tịch nước.

– Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh và tương đương.

– Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng

Việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý con dấu.

Việc quản lý và cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng để nghiên cứu lịch sử  được thực hiện tại trụ sở cơ quan lưu trữ lịch sử  và phải đảm bảo an toàn, đúng mục đích.

Tải toàn văn Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *