Cưỡng chế phá dỡ nhà ở vi phạm hành chính có phải bố trí nhà công vụ?

Cưỡng chế phá dỡ nhà ở do vi phạm hành chính (công trình nhà ở xây dựng không có giấy phép xây dựng phép, sai Giấy phép xây dựng) là hoạt động diễn ra khá thường xuyên của các cơ quan nhà nước để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

(Cưỡng chế Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép, sai phép?)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá nhân vi phạm chỉ có 1 căn nhà ở duy nhất thì phải xử lý như thế nào cho đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn? Có cưỡng chế phá dỡ hay không? nếu cưỡng chế phá dỡ thì cá nhân đó ở đâu? có bố trí nhà công vụ cho cá nhân đó ở hay không?.

Chưa tiến hành cưỡng chế phá dỡ nhà ở

Một số ý kiến cho rằng, đối với trường hợp cá nhân có hành vi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng (thuộc trường hợp không thể xin được giấy phép xây dựng) mà đó là căn nhà ở duy nhất thì không nên tiến hành cưỡng chế phá dỡ nhà ở, vì theo Điều 4 của Luật Nhà ở cá nhân có quyền có nhà ở, và nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho công dân thực hiện quyền này. Và nếu trong trường hợp buộc phải cưỡng chế phá dỡ thì nhà nước cũng cần bố trí chỗ ở khác cho cá nhân để cho họ có điều kiện sinh sống, làm ăn.

Quy định về cưỡng chế phá dỡ nhà ở
Quy định về cưỡng chế phá dỡ nhà ở

Cá nhân phải tự nhà ở khi bị cưỡng chế

Theo  Điều 96 Luật Nhà ở thì  Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ quy định như sau:

– Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ.

– Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai.

– Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

XEM các bài viết liên quan đến Cưỡng chế

Như vậy, đối vưới trường hợp cá nhân có hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng thì dù có nhà ở khác hay không vẫn bị cưỡng chế phá dỡ và cá nhân phải tự lo chỗ ở chứ Nhà nước không buộc phải bố trí chỗ ở khác cho cá nhân khi bị cưỡng chế.

Tải mẫu kế hoạch cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *