Tag Archives: nhà ở riêng lẻ

Từ 01/01/2021, xây dựng nhà ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng

Miễn phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2020

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, có hiệu lực 01/01/2021 thì việc miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có nhiều thay đổi, theo hướng đối với những …

Read More »