Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ 20/8/2020

Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ 20/8/2020 và thay thế cho Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định   88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, có 5 tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

1. Về chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc, tổ chức kỷ luật của Đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc ,nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

(Tải Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức mới nhất)

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiển suy thoái về  đạo đức, lối sống, tự diễn biến ,tự chuyển hóa.

b) Có lối sống chân thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

d) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

(Những điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức)

3. Tác phong, lề lối làm việc

a) Có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức.

b) Thực hiện các quy định, quy chế ,nội quy của cơ quan, tổ chức đơn vị nơi công tác.

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

d) Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan  đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan , tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí  trong phạm vi cơ quan, tổ chức đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức)

b) Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, khối lượng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *