Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam / Cán bộ, công chức được nhận 2 tháng lương Tết trong tháng 01/2019

Cán bộ, công chức được nhận 2 tháng lương Tết trong tháng 01/2019

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận 2 tháng lương (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01 năm 2019.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 7569 /UBND-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc  chi trả 02 tháng tiền lương,tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01 năm 2019.

Theo Công văn 7569/UBND-KTTH của UBND tỉnh Quảng Nam thì: kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 từ ngày 02 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2019 và để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh chủ động cân đối chi tiêu trước, trong và sau tết Nguyên Đán, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam  thống nhất cho phép các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi trả 02 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01/2019.

Cán bộ công chức được nhận 2 tháng lương trong Tết Nguyên Đán 2019
Cán bộ công chức được nhận 2 tháng lương trong Tết Nguyên Đán 2019

Kinh phí chi trả phải đảm bảo kịp thời

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương (Các Sở Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;  UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kho bạc Nhà nước tỉnh) chịu trách nhiệm chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước các cấp về kế hoạch nguồn kinh phí cần chi trả theo yêu cầu. Trường hợp vướng mắc về nguồn kinh phí, báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng.
Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả các chế độ tháng 01 và tháng 02/2019 cho các đối tượng đảm bảo kịp thời.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *