Nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính, liệu có đúng?

Nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính, đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1368/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang.

Đối tượng bị nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính bao gồm: Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính

nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính
nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính

Nhiều người băn khoăn liệu việc nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính của UBND tỉnh có đúng quy định pháp luật?

Trangtinphapluat.com cho rằng việc nghiêm cấm là không phù hợp với pháp luật, bởi lẽ

Thứ nhất, UBND tỉnh căn cứ  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để ban hành Công văn, tuy nhiên trong nội dung Chỉ thị 05 không có quy định cấm đám cưới trong giờ hành chính mà chỉ đánh giá ở phần hạn chế là “Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mu trong thực hiện, còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính“, và yêu cầu UBND cấp tỉnh “Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân”. Như vậy, trong Chỉ thị 05 không cấm việc tổ chức đám cưới trong giờ hành chính và Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ yêu cầu UBND cấp tỉnh quán triệt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính
nghiêm cấm tổ chức đám cưới trong giờ hành chính

Thứ hai, theo quy định tại Điều 13 của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức quy định về Quyền của cán bộ, công chức , viên chức về nghỉ ngơi như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Khoản 1 Điều 166 Bộ luật Lao động năm 2012 thì Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:  Kết hôn: nghỉ 03 ngày;  Con kết hôn: nghỉ 01 ngày.

Như vậy, theo Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Bộ luật lao động thì khi CBCC, VC kết hôn hoặc con của họ kết hôn thì họ được nghỉ hưởng nguyên lương (nghỉ trong ngày làm việc) thì không có lý do gì để cấm việc kết hôn trong giờ hành chính trong khi Nhà nước cho phép người lao động được nghỉ.

Thứ ba, theo Điều 16 Hiến pháp 2013 thì “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” . Và Điều 14 thì: 

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Như vậy, theo Hiến pháp năm 2013 thì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mà pháp luật thì không cấm tổ chức kết hôn trong giờ hành chính thì UBND tỉnh không thể ban hành văn bản để cấm, phân biệt đối xử giữa CBCC, VC và người dân bình thường trong việc tổ chức đám cưới. Hiến pháp cũng quy định quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Công  văn số 1368/UBND-KGVX ngày 21/3/2018  của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, không phải là luật mà hạn chế quyền kết hôn của CBCC, VC, hội viên đoàn thể trong giờ hành chính là chưa đảm bảo quy định.

Căn cứ vào các quy định viện dẫn ở trên thì việc nghiêm cấm CBCC, VC, hội viên đoàn thể tổ chức đám cưới trong giờ hành chính là chưa thật sự phù hợp, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền công dân.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *