Quảng Nam có 66 xã đặc biệt khó khăn

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, theo đó tỉnh Quảng Nam có 66 xã đặc biệt khó khăn, cụ thể:

HUYỆN BẮC TRÀ MY
Xã Trà Sơn
Xã Trà Đốc
Xã Trà Bui
Xã Trà Giác
Xã Trà Giáp
Xã Trà Ka
Xã Trà Nú
Xã Trà Tân
HUYỆN HIỆP ĐỨC
Xã Bình Sơn
Xã Phước Trà
Xã Phước Gia
HUYỆN ĐÔNG GIANG
Xã Ating
Xã Jơ Ngây
Xã Sông Kôn
Xã Tà Lu
Xã Za Hung
Xã ARooi
Xã Mà Cooih
Xã Kà Dăng
HUYỆN ĐẠI LỘC
Xã Đại Sơn
Xã Đại Tân
HUYỆN NAM GIANG
Xã Chơ Chun
Xã La ÊÊ
Xã La Dê
Xã Đắc Tôi
Xã Đắc Pre
Xã Đắc Pring
Xã Zuôih
Xã Chà Vàl
Xã Tà Pơ
Xã Tà Bhing
Xã Cà Dy
HUYỆN NÔNG SƠN
Xã Quế Lộc
Xã Sơn Viên
Xã Quế Trung
Xã Quế Ninh
Xã Quế Phước
Xã Phước Ninh
Xã Quế Lâm
HUYỆN PHƯỚC SƠN
Xã Phước Lộc
Xã Phước Thành
Xã Phước Kim
Xã Phước Công
Xã Phước Chánh
Xã Phước Mỹ
Xã Phước Năng
Xã Phước Đức
Xã Phước Hòa
Xã Phước Hiệp
HUYỆN NAM TRÀ MY
Xã Trà Linh
Xã Trà Leng
Xã Trà Vinh
Xã Trà Don
Xã Trà Dơn
Xã Trà Cang
Xã Trà Vân
Xã Trà Tập
Xã Trà Nam
HUYỆN TÂY GIANG
Xã Gari
Xã Ch’ơm
Xã A Xan
Xã Tr’hy
Xã Avương
Xã Dang
Xã A Tiêng
Xã Bhalêê

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *