Năm 2018, Quốc hội dự kiến thông qua 21 văn bản Luật

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, thì tại kỳ họp thứ 5, 6 năm 2018 Quốc hội khóa 14 sẽ thông qua ít nhất 21 văn bản luật và cho ý kiến 12 văn bản luật, cụ thể:

I. Tại kỳ họp thứ 5, Trình Quốc hội thông qua:

 1. Luật Hành chính công;
 2. Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;
 3. Luật Cạnh tranh (sửa đổi);
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;
 5. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
 7. Luật An ninh mạng;
 8. Luật Quốc phòng (sửa đổi);
 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
 10. Luật Đo đạc và bản đồ;
 11. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;
 12. Những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 (nếu có)

II. Tại kỳ họp thứ 6, Trình Quốc hội thông qua:

 1. Luật Dân số;
 2. Luật Quản lý phát triển đô thị;
 3. Luật Chăn nuôi;
 4. Luật Trồng trọt;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;
 7. Luật Cảnh sát biển;
 8. Luật ;
 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
 10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
 11. Những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6 (nếu có)

Và tại kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội sẽ cho ý kiến 12 văn bản Luật sau:

 1. Luật Dân số;
 2. Luật Quản lý phát triển đô thị;
 3. Luật Chăn nuôi;
 4. Luật Trồng trọt;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;
 7. Luật Cảnh sát biển;
 8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
 10. Luật Công an xã;
 11. Luật Kiến trúc;
 12. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *