Tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/8/2018

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, theo đó:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

– Tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh: CBCC thuộc biên chế của trung tâm được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. CBCC thuộc biên chế của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị (kể cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn)  được cử đến làm việc thường xuyên tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã
Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

– Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  cấp huyện: Công chức, viên chức cấp huyện được các cơ quan chuyên môn UBND cấp huyện, một số cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn (nếu có) cử đến làm việc thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

– Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã: Cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp xã phân công làm việc thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

2. Số lượng công chức, viên chức được hỗ trợ

* Đối với cấp tỉnh

– Công chức, viên chức thuộc Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư cấp tỉnh (10 người)

– CCVC thuộc các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh , kể cả một số cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn: 41 người.

* Đối với cấp huyện:

Tối đa không quá 10 người.

* Đối với cấp xã:

– Các xã, thị trấn thuộc huyện miền núi tối đa không quá 3 người.

– Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố tối đa không quá 5 người.

3. Nội dung mức và điều kiện hỗ trợ

– Hỗ trợ hằng tháng:  Cấp tỉnh 2000.000đ/người; cấp huyện 1000.000đ/người; cấp xã 500.000đ/ người.

– Hỗ trợ may đồng phục: 3.000.000đ/người/năm

Điều kiện hỗ trợ: Các đối tượng được hỗ trợ tiền hằng tháng phải làm việc thường xuyên, liên tủ đủ 1 tháng trở lên tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; trường hợp làm việc không đủ 1 tháng (do điều động thay thể) thì phải có thời gian làm việc thực tế tại trung tâm trên 50% số ngày làm việc của 1 tháng.

Đối với hỗ trợ may đồng phục: Phải làm việc, thường xuyên liên tục ít nhất 6 tháng tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Không hỗ trợ may đồng phục với lực lượng Công an, Thanh tra.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ từ ngày 01/8/2018.

TẢI QUYẾT ĐỊNH

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *