Hướng dẫn xác định lại quốc tịch cho công dân định cư ở nước ngoài đăng ký lại việc sinh

Theo Công văn số 69/HTQTCH-HT ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về hướng dẫn nghiệp vụ thì việc xác định lại quốc tịch cho công dân định cư ở nước ngoài khi đăng ký lại việc sinh thực hiện như sau:

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 24 và điểm b Khoản  1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì người yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải nộp bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó; đồng thời theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2015/TT-BTP thì “trường hợp hiện tại thông tin về cha mẹ, bản thân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có sự thay đổi so với nội dung giấy tờ cấp trước đây thì người đó có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh việc thay đổi”.

Do vậy, đối với trường hợp người đăng ký lại khai sinh đang định cư ở nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hộ chiếu, nay muốn đăng ký lại khai sinh và được ghi quốc tịch Việt Nam trong Giấy khai sinh thì họ có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của  Luật Quốc tịch.

Xác định lại quốc tịch Việt Nam
Xác định lại quốc tịch Việt Nam

Trong trường hợp thấy người đó chưa có đủ cơ sở  để khẳng định người đó thôi quốc tịch Việt Nam hay chưa thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh tình trạng quốc tịch của người đó thông qua việc gửi Công văn đề nghị tra cứu về Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực.

Cũng theo hướng dẫn của Công văn số 69/HTQTCH-HT thì 02 loại giấy tờ chứng minh có/mất quốc tịch Việt Nam gồm: Giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam do Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại điện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng để chứng minh người đó đang có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước để chứng minh người đó không còn quốc tịch Việt Nam.

(Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam)

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *