Xử lý công trình được miễn giấy phép xây dựng như thế nào cho đúng?

Theo quy định tại điểm K Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng thì miễn giấy phép xây dựng đối với “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa”.

Quy định về cấp phép xây dựng

các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng
các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2015/TT_BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng thì: Người dân được quyền cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thực hiện cấp phép đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng. Và khi đã đề nghị cấp phép xây dựng thì người dân phải: Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình; Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.

(Đất chưa có sổ đỏ có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?)

Như vậy, khi người dân đã đề nghị cấp phép xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng thì phải thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng. Trường hợp người dân không thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng thì xử lý như thế nào? có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai phép hay không?

Đã miễn giấy phép xây dựng thì có bị xem là sai phép?

Có quan điểm cho rằng khi người dân đã tự nguyện xin cấp hép xây dựng thì phải tuân thủ theo giấy phép xây dựng đã được cấp theo đúng nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng quy định tai điểm d khoản 2 ĐIều 3 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp nếu làm sai giấy phép thì sẽ bị xử phạt về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xut, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản công trình hạ tầng kỹ thuật; quản phát trin nhà và công sở.

Xây dựng không phép sẽ bị cưỡng chế phá dỡ
Xây dựng không phép sẽ bị cưỡng chế phá dỡ

Quan điểm của người viết cho rằng, đối với công trình đã được miễn giấy phép xây dựng thì khi người dân xin phép xây dựng là việc tự nguyện, không  bắt buộc phải xin phép nên khi người dân xây sai giấy phép đã được cấp thì không thể xử phạt vi phạm hành chính, vì công trình đó thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Việc không xử phạt là phù hợp vì nếu người dân không xin phép mà xây dựng thì pháp luật cũng không xử phạt vi phạm hành chính họ được. Bên cạnh đó, tại Điều 2 của Thông tư 15/2015/TT_BXD quy định về quản lý trật tự xây dựng thì Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng không căn cứ vào nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp như đối với trường hợp buộc phải xin phép xây dựng mà căn cứ theo:

(Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn)

– Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

Người vi phạm phải nộp phạt mới được cấp giấy phép xây dựng?

– Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đi với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm trao đổi của bạn đọc.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *