Xây nhà ở nông thôn có phải xin giấy phép xây dựng?

Xây dựng nhà ở nông thôn có phải xin giấy phép xây dựng? Trường hợp người dân tự nguyên xin giấy phép xây dựng thì có được cấp hay không?

Công trình xây dựng ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng

Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng được miễn giấy phép xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa phải xin phép xây dựng). Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch Xây dựng đô thị, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng thì khi xây dựng các công trình trong khu vực này phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng

Được cấp phép nếu có yêu cầu

Mặc dù công trình xây dựng ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng nhưng nếu người dân có nhu cầu xin phép thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thìQuyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng như sau: Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi có nhu cầu.

Và tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng như sau: Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi chủ đầu tư có yêu cầu.

(Xử lý công trình được miễn giấy phép xây dựng như thế nào cho đúng?)

 Quản lý Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Khoản 2 ĐIều 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD thì việc quản lý  Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng như sau:

(Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn)

– Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

Quản lý công trình theo giấy phép xây dựng
Quản lý công trình theo giấy phép xây dựng

– Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đi với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

(Đất chưa có sổ đỏ có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?)

Tóm lại, đối với công trình xây dựng ở nông thôn, cụ thể là nhà ở xây dựng trên đất ở thì thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa phải xin phép xây dựng) nhưng nếu chủ đầu tư có yêu cầu cấp giấy phép thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy phép xây dựng.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *