Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020

Trangtinphapluat.com giới thiệu bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020 dành cho hòa giải viên do Bộ Tư pháp biên soạn.

Tập tài liệu gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của hòa giải ở cơ sở

2. Phạm vi hòa giải ở cơ sở

3. Nguyên tắc hòa giải ở cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020

4. Quy trình hòa giải ở cơ sở

5. Thủ tục đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

II. KỸ NĂNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Kỹ năng tiếp cận thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu của các bên

2. Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu

3. Kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

4. Kỹ năng tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải

5. Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục, vận động các bên tự thỏa thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp

6. Kỹ năng ghi chép biên bản, sổ theo dõi hoạt động hòa giải, lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải không thành

III. VỀ MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

IV. MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN

(Tải mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở)

Tải toàn văn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020 tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *