Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam thẩm quyền của ai?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch thì: “Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký”.

Thẩm quyền bổ sung hộ tịch

Và tại Điều 27 quy định UBND cấp xã có thẩm quyền bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, không phân biệt độ tuổi; khác với cải chính, thay đổi hộ tịch, UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi.

UBND cấp huyện chỉ có thẩm quyền bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam.

Như vậy, đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì chỉ có UBND cấp xã có  quyền bổ sung các thông tin hộ tịch còn thiếu. UBND cấp huyện chỉ bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

So với quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch thì Luật Hộ tịch đã có sự thay đổi về các trường hợp được bổ sung hộ tịch và thẩm quyền bổ sung hộ tịch, cụ thể:

Trước đây, Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch thì chỉ bổ sung hộ tịch đối với các thông tin còn thiếu trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ hộ tịch khác như đăng ký kết hôn, khai tử không được bổ sung. Luật Hộ tịch đã mở rộng việc bổ sung hộ tịch cho tất cả các giấy tờ hộ tịch. Quy định này tạo thuận lợi cho công dân.

UBND cấp xã bổ sung hộ tịch

Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định UBND cấp xã và UBND cấp huyện đều có  quyền bổ sung hộ tịch, không phân biệt độ tuổi. Luật Hộ tịch phân định rạch ròi UBND cấp xã bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước, còn UBND cấp huyện bổ sung hộ tịch các trường hợp có yếu tố nước ngoài. Quy định này thực tế không thuận lợi cho người dân, vì nhiều trường hợp người dân từ đủ 14 tuổi trở lên khi thay đổi, cải chính hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện mà giấy tờ hộ tịch thiếu thông tin cần bổ sung thì UBND huyện chỉ thay đổi, cải chính còn việc bổ sung hộ tịch công dân phải về UBND cấp xã bổ sung, gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

(Tổng hợp 48 công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch mới nhất)

Để tạo thuận lợi cho công dân, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi quy định, bổ sung thẩm quyền cho UBND cấp huyện trong việc bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước giống như quy định trước đây của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *