Vướng mắc xác định ngày tháng sinh khi đăng ký lại khai sinh

Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định 23/2015/NĐ-Cp hướng dẫn Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 23/2015/NĐ-Cp chỉ có quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, không có quy định trường hợp  không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi như thế nào dẫn đến các mỗi nơi áp dụng mỗi kiểu.

Mỗi nơi làm mỗi kiểu

Có địa phương cho công dân viết cam kết về ngày, tháng sinh, cũng có địa phương vận dụng quy định 158/2005/NĐ-CP quy định về quản lý, đăng ký hộ tịch (đã hết hiệu lực) để lấy ngày 01/01 làm ngày đăng ký  khai sinh. Vậy việc đăng ký lại khai sinh khi không xác định được ngày, tháng sinh thực hiện như thế nào cho đúng.

Vướng mắc xác định ngày tháng sinh khi đăng ký  khai sinh
Vướng mắc xác định ngày tháng sinh khi đăng ký lại khai sinh

Mặc dù Luật Hộ tịch, Nghị định 23/2015/NĐ-Cp, Thông tư 15/2015/TT-BTP không có quy định cụ thể cách xác định ngày tháng sinh khi đăng ký lại mà công dân không nhớ được cũng như không có giấy tờ để xác định ngày tháng sinh. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện như sau (Công văn 709/HTQTCT-HT ngày 25/4/2016 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực):

((Tải 48 Công văn hướng dẫn nghiệp vụ, hộ tịch tại đây))

Bộ Tư pháp hướng dẫn cách ghi ngày tháng sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh thực hiện theo Điều 26 Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP, trường hợp cá nhân không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con thì quan hệ cha, mẹ, con được xác định theo kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trường hợp đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ mà trong giấy tờ đó không thể hiện ngày, tháng sinh thì vận dụng quy định tại Khoản 4 Điều 27 nghị định 23/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 22 của Thông tư 15/2015/TT-BTP để xác định ngày tháng sinh khi đăng ký lại khai sinh, cụ thể như sau: Nếu không xác định được ngày sinh thì lấy ngày đầu tiên của tháng sinh. Nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh.

(Giấy tờ nào được xem là hợp lệ để đăng ký lại khai sinh)

Trường hợp Giấy khai sinh không có ngày tháng sinh thì cũng áp dụng tương tự việc xác định ngày tháng sinh theo hướng dẫn trên để giải quyết bổ sung hộ tịch.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *