Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết có được không?

Hiện nay các văn phòng công chứng  khi công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản của vợ, chồng đều yêu cầu công dân phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người liên quan đến hợp đồng, giao dịch, kể cả đối với người đã chết, gây phiền hà cho người dân, lúng túng cho chính quyền cấp xã trong việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết.

Không được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết

Ngày 26/5/2016, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 843/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, theo đó đối với yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết thì Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư háp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Hộ tịch thì người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP thì ủy quyền đăng ký hộ tịch thực hiện như sau:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

– Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

Căn cứ vào quy định trên thì người đã chết không thể ủy quyền được và cũng không thể trực tiếp đến để yêu cầu Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nên trường hợp này, UBND cấp xã từ chối việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết.

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

Đối với yêu cầu của các tổ chức hành nghề công chứng phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết thì các cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng tự xác minh về tình trạng hôn nhân của người đã chết, không yêu cầu giấy tờ, thủ tục không có trong quy định về thủ tục hành chính.

Phương Thảo.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *