Trường hợp nào bắt buộc phải cấp Giấy báo tử khi đăng ký khai tử

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch quy định về thủ tục đăng ký khai tử thì “Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch”

Và theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 23/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

– Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

Trường hợp nào bắt buộc phải cấp Giấy báo tử khi đăng ký khai tử
Trường hợp nào bắt buộc phải cấp Giấy khai tử

– Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp: 

+ Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;

+ Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;

+ Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;
+Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử;

+ Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử.

Như vậy, Luật Hộ tịch và Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng đã quy định khá cụ thể về các trường hợp cấy giấy báo tử và giấy tờ thay giấy báo tử. Tuy nhiên, hiện nay chưa có mẫu giấy báo tử dẫn đến lúng túng của các địa phương trong quá trình thực hiện.

Theo hướng dẫn 1006/HTQTCT-HT ngày 06/7/2016 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch thì trong khi chưa có hướng dẫn về  giấy báo tử, để tạo thuận lợi cho người dân, UBND cấp xã thực hiện theo hướng sau:

mẫu giấy báo tử
mẫu giấy chứng tử

– Nếu người chết chết bình thường do già yếu tại địa phương mình (nơi cư trú cuối cùng) thì căn cứ vào khai báo của những người thân thích để thực hiện đăng ký khai tử và cấp trích lục khai tử, không cần Giấy báo tử. Nếu người đó chết tại địa phương do ốm đau, bệnh tật, tai nạn…thì phải có Biên bản xác nhận của cơ quan y tế, Công an xã.

– Nếu người chết chết ở nơi không thuộc địa bàn cấp xã  (nơi cư trú cuối cùng), thì UBND cấp xã nơi người đó chết cấp  Giấy báo tử, trong đó ghi rõ các thông tin: Họ, tên, chữ đệm năm sinh của người chết , số định danh cá nhân của người chết (nếu có); nơi chết, nguyên nhân chết ; giờ ngày tháng năm chết  (theo Dương lịch); quốc tịch của người chết.

-Nếu người chết là người nước ngoài thì phải báo cáo cho cơ quan công an cấp huyện để thực hiện các thủ tục đăng ký khai tử theo quy định

Rugi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *