Trang chủ / BÀI VIẾT HAY (page 10)

BÀI VIẾT HAY

Bất cập trong bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Văn hóa , thể thao và du lịch về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” thì qua gần 06 năm thực hiện  việc bình xét danh hiệu “Gia …

Đọc tiếp

Mức phí tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An là 30.000đ

Lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch

Theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND …

Đọc tiếp

Bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, theo đó  lĩnh vực xử phạt …

Đọc tiếp

Mẫu lý lịch sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều nội dung chưa phù hợp

thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã

Theo mẫu lý lịch  sinh viên dùng cho học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (đăng tải trên website trường Đại học Nội vụ) có một số nội dung chưa phù …

Đọc tiếp

Quản lý nhà nước về du lịch của UBND các cấp sẽ thay đổi như thế nào từ ngày 01/01/2018

Theo Điều 11 của Luật Du lịch 2005 (sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2018) thì Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch được quy định như sau: 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về du …

Đọc tiếp

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 14/8 đến 20/8/2017

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG Hướng dẫn cấp phép lao động cho người nước ngoài Ngày 15/8/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng …

Đọc tiếp

Quy định 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

– Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; – Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán …

Đọc tiếp

UBND xã, phường có được xác nhận tình trạng hôn nhân cho người bị truy nã

Xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định như sau: 1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai …

Đọc tiếp

Vướng mắc ghi chú trong Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn

Phương án Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Hộ tịch quy định về thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: “Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ …

Đọc tiếp

Doanh nghiệp kiểm toán được tham gia kiểm toán một số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 15/8/2017, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN về Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 29/9/2017, theo đó Kiểm toán nhà nước được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm …

Đọc tiếp

Không xử phạt người điều khiển xe không mang giấy đăng ký xe

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam

Theo Công văn số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tin dụng thì: Người điều khiển phương tiện giao thông được sử …

Đọc tiếp