Slide giới thiệu dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

Toàn bộ dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) gồm 443 điều, tăng 190 điều so với BLHS 1999, có 66 điều mới (tách các điều luật), sửa đổi 367 điều, giữ nguyên 10 điều.

1. Trọng tâm lấy ý kiến nhân dân gồm 8 vấn đề:

1.Trách nhiệm hình sự của pháp nhân loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự

2. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên các biện pháp thay thế xử hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

Dự thảo BLHS quy định rõ hơn những tội phạm mà người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu: Giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm, tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản và tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng

3. Việc bỏ hình phạt tử hìnhmột số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống chung thân

BLHS 1999 quy định 29/263 tội danh, đến 2009 thì còn 22/272 tội danh. 162 nước bỏ hình phạt tử hình, trong đó 100 nước bãi bỏ hoàn toàn

Dự thảo bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh: Cướp tài sản; phá hủy công trình…; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình; chống loài người, tội phạm chiến tranh, dự kiến bỏ hình phạt tử hình đối với hành vi vận chuyển, tàng trữ (giữ tội mua bán)…

Bài giảng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

4. Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn

5.Về hình phạt trục xuất

6.Về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế;

7. Về việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng

8. Về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

II. Các tài liệu lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật hình sự

Liên hệ kesitinh355@gmail.com

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *