Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN / Video: “Tìm hiểu về ASEAN và vai trò của Việt Nam trong ASEAN”

Video: “Tìm hiểu về ASEAN và vai trò của Việt Nam trong ASEAN”

Theo Video tuyên truyền của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *