Tag Archives: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu Thanh niên xung phong

Chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong

Theo Công văn 3332/LĐTBXH-NCC năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu thanh niên xung phong như sau: 1. Về chế độ BHYT và mai táng phí đối với TNXP hưởng chế độ theo Quyết định …

Read More »