Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu Thanh niên xung phong

Theo Công văn 3332/LĐTBXH-NCC năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu thanh niên xung phong như sau:

1. Về chế độ BHYT và mai táng phí đối với TNXP hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chng Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và các đối tượng nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo him y tế và khi từ trn được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật hiện hành vchính sách bảo hiểm xã hội. Do đó, Quyết định s 40/2011/QĐ-TTg không nhc lại việc giải quyết chế độ BHYT và mai táng phí đối với thanh niên xung phong.

Chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong
Chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong

Vì vậy, đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng mai táng phí, không phụ thuộc vào việc được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 hay Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tưng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo tinh thần nêu trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đi với trường hp đã được xác nhận là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Về việc điều chỉnh trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp và giải quyết truy lĩnh trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong từ ngày 01/01/2016. Nếu có vướng mắc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đkịp thời xử lý, không đảnh hưởng đến quyền lợi của đi tượng.

3. Về chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ th.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Thông tư nêu trên, đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết cho các đối tượng được thụ hưởng.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *