Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2020 của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Bộ tài liệu gồm 483 câu trắc nghiệm và đáp án, cụ thể như sau:

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

STT

Nội dung câu hỏi

Phương án A

Phương án B

Phương án C

Phương án D

1

Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.

2

Hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay bao gồm?

Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn)

Nhà nước; các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn) và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật.

Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn) và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.

Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3

Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?

Tự phê bình và phê bình;

Tập trung dân chủ;

Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật;

Cả 3 phương án trên.

4

Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng trong các thời gian nào sau đây thì phải xem xét, xử lý kỷ luật?

Đảng viên đang trong thời gian dự bị.

Đảng viên đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản.

Đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức.

Bị ốm điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận.

5

Nội dung quản lý đảng viên bao gồm?

Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên.

Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

Quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.

6

Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?

Đủ 18 tuổi (tính theo tháng)

Đủ 18 tuổi (tính theo năm)

Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)

Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

7

Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

07 đảng viên chính thức;

09 đảng viên chính thức trở lên;

11 đảng viên chính thức;

13 đảng viên chính thức.

8

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương?

Trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Trong thời hạn 40 ngày làm việc.

Trong thời hạn 50 ngày làm việc.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc.

9

Đảng ủy cơ sở có bao nhiêu ủy viên thì mới được bầu ban thường vụ?

9 ủy viên trở lên.

7 ủy viên.

5 ủy viên.

3 ủy viên.  

10

Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổ chức đại hội mấy năm một lần?

Một năm một lần

Hai năm một lần

Năm năm hai lần

Năm năm một lần

11

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 là Đại hội lần thứ mấy?

Đại hội lần thứ XIII

Đại hội lần thứ XIV

Đại hội lần thứ XV

Đại hội lần thứ XVI

12

Đại hội đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có bao nhiêu đồng chí?

53 đồng chí

54 đồng chí

55 đồng chí

52 đồng chí

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi   Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2020 của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế gồm 483 câu trắc nghiệm có đấp án  và Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2 )

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *