Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 16/4 đến – 21/4/2019

Một số văn bản ban hành từ 16/4 đến 21/4/2019 như: Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải cơ sở; Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; Quy tắc ứng xử của giáo viên; Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo

  1. Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"
Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”

Theo đó, Mục tiêu tổng quát của Đề án:  nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

  1. Cơ sở giáo dục phải thiết lập đường dây nóng về bạo lực học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, các cơ sở giáo dục chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường thông qua việc thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như: hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera giám sát… Thêm nữa, các cơ sở cũng cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao cả về kiến thức, năng lực và trách nhiệm của các cán bộ tư vấn tâm lý, nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời mâu thuẫn, xung đột trong trường học.

Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong trường học
Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong trường học

Hàng năm các cơ sở giáo dục phải tiến hành ký cam kết phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh về việc quản lý, giáo dục. Hai bên cần thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường…của học sinh. Mặt khác, cơ sở giáo dục cũng có thể tổ chức một số hoạt động nhằm hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh các kiến thức, kỹ năng để đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

3. Quy định mới về Quy tắc ứng xử của giáo viên trong các cơ sở giáo dục

Quy tắc ứng xử của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành 28/5/2019.

Theo đó, Quy tắc ứng xử chung của giáo viên như sau:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

Bộ quy tắc ứng xử của giáo viên
Bộ quy tắc ứng xử của giáo viên

– Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.

– Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp

– Cán bộ quản lý, giáo vien phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục ; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

– Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

– Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

– Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục , trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

– Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

4. Hướng dẫn về xác định vụ việc phức tạp trong giải quyết tố cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, có hiệu lực 28/5/2019.

Theo đó, Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây:

– Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 2 địa điểm trở lên;

Mẫu văn bản trong giải quyết tố cáo
Mẫu văn bản trong giải quyết tố cáo

– Tố cáo từ 2 nội dung phải xác minh trở lên;

– Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

(Tải 12 mẫu văn bản trong giải quyết tố cáo)

– Tố cáo có yếu tố nước ngoài: Người tố cáo ở nước ngoài hoặc người nước ngoài ; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài ; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

– Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức;

– Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn có ý kiến khác nhau;

– Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẩn với nhau cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

  1. Phấn đấu đến 2021, giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu Quy hoạch đến năm 2021 như sau:

– Dựa trên tình hình cụ thể của từng địa phương và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hiện rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất. Phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015.

– Thực hành tự chủ chi thường xuyên với mức độ tăng dần, phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu giảm trung bình 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập và có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi thường xuyên và đầu tư…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *