Quy định mới về Quy tắc ứng xử của giáo viên trong các cơ sở giáo dục

Quy tắc ứng xử của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành 28/5/2019.

Quy tắc ứng xử chung của giáo viên

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

– Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.

– Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp

Bộ quy tắc ứng xử của giáo viên
Bộ quy tắc ứng xử của giáo viên

– Cán bộ quản lý, giáo vien phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục ; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

(Xem chuẩn mức ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức)

– Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

– Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

– Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục , trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

(Xem slide tuyên truyền Luật An ninh mạng 2018)

– Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

– Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Quy tắc Ứng xử của giáo viên

– Ứng xử với người học:

Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung , trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại ; không thờ ơ né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

Quy tắc ứng xử của giáo viên
Quy tắc ứng xử của giáo viên

– Ứng xử với cán bộ quản lý

Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định, không xúc phạm, gây mất đoàn kết ; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

– Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên

Ngôn ngữ đúng mục, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

– Ứng xử với cha mẹ người học

Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

– Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục

Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *