Tổng hợp văn bản ban hành từ 09/10 đến 15/10/2017

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc những văn bản quan trọng được ban hành từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017.

  1. Điều chỉnh thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân

Đây là một trong những nội dung nằm trong Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017.

Thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, tại loạt thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê; Thủ tục khai quyết toán thuế/Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế…, người làm thủ tục sẽ không còn phải khai các thông tin về địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố; thay vào đó, bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại các Tờ khai tương ứng.

Với thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, người làm thủ tục không còn phải khai thông tin về Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ cơ sở kinh doanh; chỗ ở hiện tại của chủ cơ sở kinh doanh; ngày sinh; quốc tịch; bổ sung số định danh cá nhân tại Tờ khai.

Ngoài việc điều chỉnh các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế theo hướng đơn giản hóa nêu trên, Phương án này còn điều chỉnh nhiều thủ tục khác thuộc lĩnh vực chứng khoán; hải quan…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Tiêu chí xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 

Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2017/NĐ-CP quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

Nghị định chỉ rõ, Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là những Đồn biên phòng có 01 trong 03 tiêu chí sau: Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã đảo, vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm hành chính huyện; Đóng quân và quản lý các xã miền núi, hải đảo có phụ cấp khu vực từ 0,2 trở lên và phụ cấp đặc biệt từ 30% trở lên; Đóng quân và quản lý các xã, phường thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

  1. Nhập khẩu hóa chất dưới 10kg/lần không cần khai báo 

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (có hiệu lực 25/11/2017), có 1156 hóa chất phải thực hiện khai báo khi sản xuất, nhập khẩu. Danh mục 1156 hóa chất phải khai báo này được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 của Nghị định.

Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn trừ khai báo, như: Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó với sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp; Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu; Hóa chất nhập khẩu dưới 10kg/lần nhập khẩu (không áp dụng với hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp); Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam…

Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử người tham gia các khóa luấn luyện định kỳ 02 năm/lần. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; Khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí công việc; Sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; Khi hết thời hạn 02 năm từ lần huấn luyện trước.

  1. Từ 1/12, không được dùng gầm cầu đường bộ làm bãi đỗ xe 

Để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngày 09/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.

Theo đó, sẽ không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước ngày 01/12/2017, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Trường hợp không thực hiện hoàn trả sẽ bị cưỡng chế giải tỏa theo quy định.

Về phạm vi bảo vệ trên không của công trình đường bộ (theo phương thẳng đứng), yêu cầu đối với đường tối thiểu là 4,75 mét tính từ điểm cao nhất của mặt đường trở lên; Chiều cao đường dây thông tin đi phía trên đường bộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 5,50 mét; Chiều cao đường dây tải điện đi phía trên đường bộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 4,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định của pháp luật về điện lực…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

  1. Chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
Chế độ, chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017, Chính phủ đã có quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 (sau đây gọi là thanh niên xung phong).

Cụ thể, thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trong đó, từ đủ 02 năm trở xuống, mức trợ cấp bằng 2,5 triệu đồng; từ trên 02 năm thì từ năm thứ 03 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng 2,5 triệu đồng. Trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần trước ngày 20/11/2017 thì thân nhân được hưởng mức trợ cấp 3,6 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, thanh niên xung phong không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa được xét trợ cấp hàng tháng với mức 540.000 đồng/tháng.

Ngoài chế độ trợ cấp nêu trên, thanh niên xung phong còn được hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Khi thanh niên xung phong từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

6. UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND, theo đó sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Mục 1, chương II thành:

quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND

Tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách (phần áp dụng đối với thành phố Tam Kỳ)

– Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (trừ thu nợ thuế từ năm 2016 trở về trước của công ty TNHH vàng Phước Sơn và công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu), thuế tiêu thụ đặc biệt thì ngân sách Trung ương: 10, Ngân sách tỉnh: 42, Ngân sách cấp huyện: 48.

– Thu cấp quyền khai thác khoáng sản do Trung ương cấp giấy phép thì ngân sách Trung ương 70, ngân sách cấp huyện 30.

          Hội đồng nhân dân cấp  huyện quy định tỷ lệ điều tiết cho cấp xã phù hợp để không vượt quá nhiệm vụ chi theo ủy quyền của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

          Thời điểm áp dụng các nội dung được sửa đổi, bổ sung  nêu trên: kể từ niên độ ngân sách năm 2017 (01/01/2017)

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2017.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *