Bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, theo đó  lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt sẽ bãi bỏ và bổ sung một số thủ tục sau:

Bãi bỏ một số thủ tục xử phạt giao thông đường bộ

1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

2. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Biên bản vi phạm hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

3. Nộp tiền phạt nhiều lần

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

4. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định, Biên bản.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

6. Thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin liên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

7. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: hộ, chữ đệm và tên khai sinh.

8. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

9. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu Biên bản.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

10. Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nội dung: Bỏ các yêu cầu thông tin liên quan đến công dân tại mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, ví dụ như: ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân…, bổ sung số định danh cá nhân vàmẫu Biên bản.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải  chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, việc bải bỏ và bổ sung một số quy định trong xử lý vi phạm hành chính đường bộ, đường sắt chưa được áp dụng ngay mà chờ cho đến khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan có thẩm quyền mới ban hành thủ tục hành chính mới để áp dụng.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *