Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND – mỗi cử tri hãy phát huy tinh thần làm chủ.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, công tác thông tin tuyên truyền được các cấp, các ngành đang đẩy mạnh để thông tin về các ứng cử viên, về các quy định pháp luật liên quan đến công tác bầu cử tới từng người dân.

Bầu cử là quyền cơ bản của công dân

Bầu cử là quyền cơ bản và quan trọng nhất thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của người dân về việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND- người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Nếu cử tri sáng suốt, nghiên cứu kỹ từng ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND thì nhân dân sẽ có các đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho mình, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Nếu chọn người không xứng đáng thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc quyết định sự phát triển của đất nước, địa phương. Do vậy, khi cầm trên tay lá phiếu bầu, từng cử tri đang góp phần quyết định vào vận mệnh của đất nước, địa phương.

Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp

Vẫn còn bầu cử thay

Mặc dù việc bầu cử có tầm quan trọng như vậy nhưng thực tế qua các kỳ bầu cử, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi thì tình trạng bầu hộ, bầu thay, hướng dẫn gạch phiếu còn diễn ra khá phổ biến. Hầu hết mỗi gia đình thì chủ hộ sẽ đi bầu cho các thành viên, các thành viên cũng không quan tâm đến sẽ bầu ai, gạch ai, mọi việc sẽ do chủ hộ quyết định. Nhiều khi chủ hộ cũng không đọc hết lý lịch từng ứng cử viên mà thích ai thì bầu cho người đó. Và thường thì sẽ được một số người tại khu vực bỏ phiếu hướng dẫn bầu ông này, gạch bà kia…Chính sự thiếu quan tâm đến việc bầu cử cũng như coi nhẹ lá phiếu nên nhiều cử tri đã tự bỏ quyền bầu cử của mình hoặc bỏ phiếu cho rồi, cho có…

Mỗi cử tri hãy tự bỏ phiếu

Để xây dựng  Quốc hội, HĐND các cấp vững mạnh, quyết định đúng đắn các quyết sách cho đất nước, địa phương thì từng cử tri hãy phát huy dân chủ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND. Muốn vậy, từng cử tri hãy nghiên cứu kỹ lý lịch từng ứng cử viên,quá trình cống hiến, phấn đấu của họ để cân nhắc lựa chọn; đồng thời mỗi cử tri hãy tự mình đi bỏ phiếu, không bầu hộ, bầu thay hay nghe theo lời xúi dục của kẻ khác…Mỗi người hãy luôn nhớ rằng, mỗi lá phiếu của mình sẽ góp phần quan trọng vào kết quả bầu cử quốc hội và HĐND.

Vì tương lai của đất nước, địa phương, mỗi cư tri hãy hăng hái đi bầu!

Ta đi bầu cử tự do

Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm (hòm phiếu)

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *