Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139 về xử phạt VPHC lĩnh vực xây dựng

Ngày 17/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xấy dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020, theo đó:

1.  Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 7 Nghị định 139/2017/NĐ-CP như sau: Bỏ cụm từ “dự toán”, thànhg) Thẩm tra thiết kế xây dựng.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 63 như sau:

Khoản 1 quy định Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực xây dựng
Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực xây dựng

a) Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định;

Nghị định 21/2020/NĐ-CP Sửa lại như sau: a) Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 63 như sau:

Khoản 2 quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

d) Bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Nghị định 21 Sửa lại như sau: d)Bán, cho thuê, mua, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở đó không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 64 như sau:

Khoản 2 quy định:Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở công vụ có một trong các hành vi sau đây:

c) Cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

Nghị định 21 sửa lại như sau: c) Cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ.

(Hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên đất dành cho đường bộ, xử phạt trên lĩnh vực xây dựng hay giao thông?)

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 67 như sau:

Khoản 4 quy địnhPhạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của công sở;

Nghị định 21 sửa lại như sau: a)Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của công sở;

6. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 7, cụ thể bãi bỏ việc xử phạt hành vi: Lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

Bãi bỏ điểm d, điểm đ khoản 2; điểm d khoản 3; điểm d, điểm đ, điểm i khoản 5 Điều 23, cụ thể bãi bỏ việc xử phạt hành vi:  Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;  Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định;  Không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, fax, email của văn phòng điều hành hoặc người đại diện thực hiện hợp đồng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bãi bỏ điểm khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 38; khoản 1 Điều 39; điểm a khoản 1 Điều 60 ; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61.

Tải Nghị định 21/2020/NĐ- CP tại đây

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *