Hành vi xây dựng nhà ở trên đất đường bộ xử phạt xây dựng hay giao thông?

Một bạn đọc có địa chỉ mail: ngav…@gmail.com đề nghị trangtinphapluat.com tư vấn nội dung: Xây dựng nhà ở trên đất dành cho đường bộ xử phạt theo lĩnh vực giao thông hay lĩnh vực xây dựng?,

Cụ thể: Năm 2017, UBND xã Hoà Hiệp Nam lập biên bản VPHC xử phạt ông Phạm Văn Chờ đã có hành vi xây nhà trái phép trên đất dành cho đường bộ. Áp dụng xử phạt tại Điểm b Khoản 7 Điều 13 NĐ số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vphạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xut, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản  phát trin nhà và công sở, vì xã Hoà Hiệp Nam là khu vực nông thôn được miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Nhờ trang tin pháp luật tư vấn xử phạt theo NĐ 121/2013 NĐ-CP đúng hay xử theo NĐ 46/2016 /NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt?.

Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất dành cho đường bộ
Xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất dành cho đường bộ

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Việc UBND xã Hòa Hiệp Nam lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng theo điểm b khoản 7 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP (nay là Nghị định 139/2017/NĐ-CP) là chưa đảm bảo quy định, bởi vì:

+ Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 46/2016/NĐ-CP (nay là Nghị định 100/2019/NĐCP) về xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thì: Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Như vậy, Nghị định 46 nay là Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ trường hợp liên quan đến lĩnh vực giao thông mà không quy định tại Nghị định 46 thì mới áp dụng Nghị định khác để xử phạt. Do đó, đối với hành vi xây dựng nhà ở trong phạm vi đất danh cho đường bộ đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 8 Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì phải áp dụng Nghị định 46 để xử phạt.

Điểm a khoản 8 Điều 12 Nghị định 46 quy định:

8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xây dựng nhà ở, công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ;”

+ Theo điểm d khoản 7 Điều 15 Nghị định 139 thì phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng đối với hành vi: Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử – văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này).

Tóm lại, căn cứ vào Nghị định 139 và Nghị định 46, Nghị định 100 đã nêu ở trên thì đối với hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông thì phải căn căn cứ vào Nghị định 46 (nay là Nghị định 100/2019/NĐ-CP) để xử phạt, trường hợp Nghị định 46 (Nghị định 100) không có quy định xử phạt thì áp dụng các Nghị định khác có quy định để xử phạt. Như vậy, vừa đúng với quy định tại Nghị định 46 (Nghị định 100), vừa phù hợp với nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính (điểm d quy định: Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định).

Clip hướng dẫn xử phạt hành vi xây dựng trên đất giao thông

Trên đây là nội dung tư vấn của trangtinphapluat.com liên quan đến hành vi xây dựng nhà ở trên đất dành cho đường bộ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghi định 121 (nay là Nghị định 139/2017/NĐ-CP) trên lĩnh vực xây dựng hay Nghị định 46 (nay là Nghị định 100) trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

(Xem tất cả hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính)

Bạn đọc có vướng mắc cần giải đáp có thể gửi mail hoặc để lại ý kiến ở mục bình luận bên dưới bài viết, trangtinphapluat.com sẽ nghiên cứu và giải đáp sớm nhất có thể.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *