Quy định về khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực 01/01/2016 thì Quy định về khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như sau:

1. Theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP thì có các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:

– Qua mạng internet

– Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và thị trường bất động sản quy định

– Qua mạng chuyên dùng

– Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Hệ thống thông tin nhà ở đất ở
Hệ thống thông tin nhà ở đất ở

– Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Nghị định 117/2015/NĐ-CP cũng quy định cụ thể đối tượng được khai thác, sử dụng dữ liệu:

– Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

– Các cơ quan, tổ chức cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để phục vụ những mục đích chính đáng của mình.

– Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không được cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân, trừ trường hợp phục vụ hoạt động phục vụ điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *