Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định 22

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định 22

Ngày 25/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg , theo đó: Số lượng gia đình được hỗ trợ nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ, kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách trung ương khoảng 840 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đồng ý chủ trương:

– Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được nhà nước cấp kinh phí mà tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ được hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách trung ương năm 2017.

loading...

– Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ hoặc chồng còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định 22 để xây mới, sửa chữa hoặc cải tạo nhà ở.

–  Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ/chồng người đó  đều đã chết , hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát từng trường hợp cụ thể, nếu con của họ thật sự có khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ.

– Đối với trường hợp người có công thuộc diện hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 thì các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ ngân sách của địa phương hằng năm và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 22.

– Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách trung ương đã duyệt cấp cho địa phương thì cho tiếp tục thực hiện; các trường hợp khác thì địa phương cân đối từ ngân sách địa phương hằng năm hoặc huy động đóng góp từ tổ chức, cá nhân, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ.

rubi

Quảng cáo: thay doi giay phep kinh doanh, thanh lap doanh nghiep

Blog của Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *